Marek Wiśniowski

Moja droga do wierzytelności hipotecznych. Od nieruchomości włoskich, przez polskie z egzekucjami w tle, do wierzytelności hipotecznych.
Szkolenia Online
Wydarzenia
Konsultacje
Książki
kim jestem

Nazywam się
Marek Wiśniowski

Sportowy życiorys trenera spowodował, że na początku lat 90-tych sporo czasu spędziłem w Italii. To tam po raz pierwszy spotkałem się z czymś, co dzisiaj nazywamy najmem krótkoterminowym, tam też rozpoczęła się moja przygoda z hotelarstwem.  

Po powrocie do kraju zostałem wierny branży turystycznej. Jednak polskie realia tamtego czasu i nawyki z PRL-u przenoszone do nowej rzeczywistości – skumulowane w aparacie urzędniczym i sądownictwie – sprawiły, że musiałem bronić posiadanych nieruchomości. To zmusiło mnie do przyśpieszonej lekcji z postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego.  

Czas spędzony w bibliotekach i czytelniach na lekturze casów prawnych sprawił, że bez kompleksów rozmawiałem z komornikami czy prawnikami. Efekt? Skuteczna obrona swoich nieruchomości i umorzenie postępowania egzekucyjnego.  

Podstawowe informacje

Bankowe wierzytelności hipoteczne.

Szczególną formą wierzytelności są wierzytelności hipoteczne. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy jest jednym ze sposobów zabezpieczenia zapłaty (przez wielu uznawanym za najskuteczniejszy). Na jej mocy wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości dłużnika w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami. Sprzedaż nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia należności – może on dochodzić zaspokojenia od nowego właściciela. Prawa do dochodzenia należności nie narusza też przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń nawet po wielu latach.

Umowa cesji wierzytelności powinna zawierać:
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • wskazanie stron umowy – cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela),
  • oświadczenie cedenta, że wierzytelność należy do niego, oraz wskazanie jej tytułu,
  • informację o dokonaniu przelewu wierzytelności,
  • wskazanie momentu przeniesienia wierzytelności,
  • cenę wierzytelności,
  • klauzulę dotyczącą obowiązku poinformowania dłużnika o cesji,
  • załącznik (dokument) potwierdzający istnienie wierzytelności.


Cesja nie wymaga zgody dłużnika.

Eventy

sprawdź nadchodzące wydarzenia

Warsztaty Inwestowania w Wierzytelności Hipoteczne

Więcej informacji wkrótce

Konferencja Inwestowania w Wierzytelności Hipoteczne

Zapisy zakończone

Warsztaty Inwestowania w Wierzytelności Hipoteczne

Zapisy zakończone

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu!

Email

kontakt@marekwisniowski.pl