III Edycja

Konferencja Inwestowania w Wierzytelności Hipoteczne

Dowiesz się jak zarabiają na wierzytelnościach praktycy, a eksperci opowiedzą o usprawnieniu i przyśpieszeniu inwestycji.

80% absolwentów naszych konferencji i warsztatów  już zarabia na inwestowaniu w wierzytelności hipoteczne.

Ewelina podwoiła zainwestowane 80 tyś zł w 4 miesiące.

Opis wydarzenia

Konferencja Inwestorów w wierzytelności hipoteczne to największe w Polsce spotkanie inwestorów indywidualnych z ekspertami tego rynku oraz inwestorami instytucjonalnymi.
Poza solidną dawką wiedzy na temat inwestowania, konferencja dostarcza także wiele możliwości do nawiązania kontaktów prywatnych i biznesowych. Sukces poprzedniej edycji Konferencji wskazał na spore zainteresowanie inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne i zapotrzebowanie na pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
Zapraszamy do zdobywania praktycznej i aktualnej wiedzy dzięki uczestnictwu w Konferencji i nawiązanym tam kontaktom oraz nawiązaniu kontaktów z najlepszymi profesjonalistami na rynku.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Prelekcja która zabierze Państwa w świat inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Inwestowanie w wierzytelności hipoteczne to coraz popularniejsza forma lokowania kapitału, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów na całym świecie.

Podczas naszej prezentacji omówimy kluczowe zagadnienia związane z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne, w tym:

 1. Co to są wierzytelności hipoteczne? - Wyjaśnimy, czym są wierzytelności hipoteczne oraz jakie są ich główne cechy i rodzaje.

 2. Dlaczego warto inwestować w wierzytelności hipoteczne? - Przedstawimy korzyści płynące z inwestowania w ten rodzaj aktywów oraz omówimy, dlaczego wierzytelności hipoteczne stanowią atrakcyjną alternatywę dla innych form inwestycji.

 3. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne - Przedstawimy główne czynniki ryzyka, z którymi należy się liczyć inwestując w wierzytelności hipoteczne oraz omówimy strategie ich minimalizacji.

 4. Jak zacząć inwestować w wierzytelności hipoteczne? - Podpowiemy, od czego zacząć oraz jakie kroki podjąć, aby rozpocząć inwestowanie w wierzytelności hipoteczne.

Prelekcja która pokaże, jak wykorzystać fundację rodzinną do inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Fundacje rodzinne stanowią doskonałą platformę do zarządzania majątkiem i przekazywania go przyszłym pokoleniom. Jednakże, coraz więcej rodzin decyduje się także na wykorzystanie fundacji jako narzędzia inwestycyjnego.

Podczas naszej prezentacji omówimy:

 1. Jak założyć fundację rodzinną? - Przedstawimy kroki niezbędne do założenia fundacji rodzinnej omówimy korzyści płynące z jej posiadania.

 2. Dlaczego warto inwestować w wierzytelności hipoteczne za pośrednictwem fundacji rodzinnej? - Przedstawimy główne zalety inwestowania w wierzytelności hipoteczne poprzez fundację rodzinną oraz omówimy, jakie korzyści może przynieść taka strategia inwestycyjna.

 3. Podatek od wierzytelności hipotecznych w fundacji rodzinnej - Omówimy kwestie podatkowe związane z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne poprzez fundację rodzinną oraz pokażemy, jak można optymalizować podatki w ramach tej strategii inwestycyjnej.

 4. Praktyczne aspekty inwestowania w wierzytelności hipoteczne za pomocą fundacji rodzinnej - Przedstawimy praktyczne wskazówki i strategie dotyczące zarządzania fundacją rodzinną oraz inwestowania w wierzytelności hipoteczne.

Warto dowiedzieć się, jak wykorzystać fundację rodzinną do inwestowania w wierzytelności hipoteczne oraz jak maksymalizować zyski przy minimalizacji ryzyka.

 

Czy warto kupować wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych

Zapraszamy na prelekcję, która skupi się na analizie ryzyka i potencjalnych korzyści związanych z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych. Inwestowanie w wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych może być atrakcyjną opcją inwestycyjną, ale wiąże się także z pewnymi ryzykami. W trakcie naszej prezentacji omówimy:

 1. Analiza ryzyka związanego z kredytami walutowymi - Przedstawimy główne ryzyka związane z kredytami walutowymi, takie jak ryzyko kursowe, zmienność rynków walutowych oraz ryzyko niewypłacalności dłużników.

 2. Korzyści płynące z inwestowania w wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych - Omówimy potencjalne korzyści związane z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych, w tym możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu w porównaniu do innych form inwestycji.

 3. Metody minimalizacji ryzyka - Przedstawimy różne strategie i metody minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne po kredytach walutowych, w tym dywersyfikację portfela, zastosowanie zabezpieczeń walutowych oraz analizę fundamentalną.

zowe zagadnienia związane z analizą ksiąg wieczystych oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania hipoteki. Prelegent omówi między innymi:

 • Struktura i znaczenie ksiąg wieczystych: jak czytać i interpretować poszczególne działy księgi wieczystej
 • Rola i znaczenie wpisów w księdze wieczystej dla inwestorów
 • Praktyczne aspekty związane z hipoteką: rodzaje hipotek, zasady ich ustanawiania i wygaszania
 • Analiza ryzyka związanego z hipotekami oraz jak skutecznie zabezpieczyć swoje inwestycje
 • Przykłady z praktyki zawodowej, ilustrujące najczęstsze problemy i błędy przy interpretacji ksiąg wieczystych i zarządzaniu hipotekami
 • Wskazówki dotyczące współpracy z notariuszami i innymi specjalistami w zakresie obrotu nieruchomościami

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat interpretacji ksiąg wieczystych i praktycznych aspektów hipoteki, co jest kluczowe dla skutecznego inwestowania w wierzytelności hipoteczne.

Jak nabywać mieszkania na flipy bez obawy przed zmianami ustawowymi

Zapraszamy na prelekcję, która pokaże, jak skutecznie nabywać mieszkania w celu przeprowadzania flipów, unikając ryzyka związanego ze zmianami w przepisach ustawowych. Inwestowanie w nieruchomości w celu szybkiej odsprzedaży po remoncie, popularnie zwane "flipami", może być atrakcyjną strategią inwestycyjną, ale wymaga uwzględnienia zmian w przepisach prawa.

Jacek Kondratowicz podzieli się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu nabywania wierzytelności od syndyków, skupiając się na kluczowych aspektach tego procesu. Prelegent omówi między innymi:

 • Procedury związane z nabywaniem wierzytelności od syndyków, w tym formalności prawne i administracyjne
 • Ocena ryzyka i potencjalnych korzyści związanych z zakupem wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
 • Krok po kroku: Jak skutecznie uczestniczyć w procesie nabywania wierzytelności od syndyków
 • Najczęstsze wyzwania i problemy pojawiające się podczas nabywania wierzytelności oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Przykłady z praktyki zawodowej, ilustrujące realne sytuacje i najlepsze praktyki w nabywaniu wierzytelności
 • Wskazówki dotyczące negocjacji i współpracy z syndykami w celu osiągnięcia korzystnych warunków transakcji
Prelekcja dostarczy uczestnikom wiedzy na temat kluczowych aspektów oceny wierzytelności przed dokonaniem inwestycji. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży omówi proces analizy kredytów hipotecznych, uwzględniając czynniki ryzyka, ocenę wartości zabezpieczeń oraz metody minimalizacji potencjalnych strat. Prelekcja skierowana jest do inwestorów poszukujących solidnych podstaw do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych, a także do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania portfelem wierzytelności. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie identyfikować i oceniać okazje inwestycyjne, aby maksymalizować zyski i minimalizować ryzyko.

W trakcie prelekcji Pan Tomasz Glapiak podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy komornika, skupiając się na kluczowych aspektach współpracy inwestorów z komornikami w kontekście postępowań egzekucyjnych i eksmisji. Prelegent omówi między innymi:

 • Procedury i etapy postępowania egzekucyjnego w przypadku wierzytelności hipotecznych
 • Rola komornika w procesie egzekucji i eksmisji
 • Najważniejsze aspekty współpracy inwestora z komornikiem, w tym skuteczną komunikację i koordynację działań
 • Praktyczne wskazówki dotyczące minimalizacji ryzyka i optymalizacji procesu odzyskiwania wierzytelności
 • Najczęstsze wyzwania i problemy pojawiające się podczas egzekucji i eksmisji oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Przykłady z praktyki zawodowej, ilustrujące realne sytuacje i ich rozwiązania

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat efektywnej współpracy z komornikiem, co jest kluczowe dla sukcesu inwestycji w wierzytelności hipoteczne.

Czy zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego stanowią zagrożenie dla inwestycji w wierzytelności hipoteczne?

Zapraszamy na prelekcję, podczas której omówimy potencjalne zagrożenia dla inwestycji w wierzytelności hipoteczne wynikające z ostatnich zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

W ostatnim czasie nastąpiły istotne zmiany w przepisach regulujących postępowanie cywilne, które mogą mieć wpływ na inwestycje w wierzytelności hipoteczne. Podczas naszej prezentacji omówimy:

 1. Nowe przepisy a egzekucja wierzytelności hipotecznych - Przedstawimy, w jaki sposób nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego mogą wpłynąć na proces egzekucji wierzytelności hipotecznych oraz jakie zagrożenia mogą wynikać z tych zmian.

 2. Konsekwencje zmian dla inwestorów w wierzytelności hipoteczne - Omówimy, jakie konkretnie zmiany w przepisach mogą być zagrożeniem dla inwestorów w wierzytelności hipoteczne oraz jakie środki ostrożności należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

 3. Analiza potencjalnych scenariuszy - Przedstawimy różne scenariusze i możliwe konsekwencje zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dla inwestorów w wierzytelności hipoteczne, w tym scenariusze dotyczące zmniejszenia rentowności inwestycji, zwiększenia ryzyka oraz ograniczenia dostępu do rynku.

 4. Sposoby minimalizacji ryzyka - Przedstawimy praktyczne strategie i sposoby minimalizacji ryzyka inwestycji w wierzytelności hipoteczne w obliczu zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Dominika Zawadzka, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu, przedstawi skuteczne strategie komunikacji i negocjacji z dłużnikami, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi. Prelegentka omówi między innymi:

 • Zrozumienie psychologii dłużnika: co motywuje dłużników do spłaty i jakie bariery napotykają
 • Skuteczne metody kontaktu z dłużnikami.
 • Techniki negocjacji, które prowadzą do osiągnięcia porozumienia.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia planów dostosowanych do możliwości dłużnika
 • Najczęstsze wyzwania i problemy w komunikacji z dłużnikami oraz sposoby ich rozwiązywania

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat efektywnej komunikacji i negocjacji z dłużnikami, co jest niezbędne dla inwestorów w obszarze wierzytelności hipotecznych.

Marcin Szymocha, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego, przedstawi kluczowe zagadnienia związane z podatkowymi aspektami inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Prelegent omówi między innymi:

 • Podstawowe zasady opodatkowania dochodów z inwestycji w wierzytelności hipoteczne
 • Struktury i mechanizmy optymalizacji podatkowej dla inwestorów w wierzytelności hipoteczne
 • Koszty uzyskania przychodu oraz ich prawidłowe rozliczanie
 • Podatki od dochodów kapitałowych oraz ich wpływ na rentowność inwestycji
 • Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń podatkowych oraz najczęstsze błędy do uniknięcia
 • Aktualne przepisy podatkowe i planowane zmiany, które mogą wpłynąć na inwestycje w wierzytelności hipoteczne
 • Przykłady z praktyki zawodowej, ilustrujące najważniejsze kwestie podatkowe związane z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat podatkowych aspektów inwestowania w wierzytelności hipoteczne, co jest kluczowe dla optymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka podatkowego.

Jerzy Sempowicz i Łukasz Łuczyński, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w pracy z trudnymi nieruchomościami, przedstawią praktyczne aspekty inwestowania w wierzytelności hipoteczne oparte na własnych przeżyciach i zrealizowanych projektach. Prelegenci omówią między innymi:

 • Praktyczne podejście do inwestowania w wierzytelności hipoteczne
 • Studia przypadków: szczegółowe omówienie wybranych projektów, które zakończyły się sukcesem
 • Wyjątkowe wyzwania i problemy związane z inwestowaniem w trudne nieruchomości oraz strategie ich rozwiązywania
 • Techniki oceny wartości nieruchomości obciążonych hipoteką i ryzyka z nimi związane
 • Wskazówki dotyczące efektywnej współpracy z bankami, syndykami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości
 • Najważniejsze lekcje wyniesione z dotychczasowych inwestycji i praktyczne rady dla inwestorów

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat realnych wyzwań i korzyści związanych z inwestowaniem w wierzytelności hipoteczne, przedstawionych przez doświadczonych praktyków.

Marek Wiśniowski, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu wierzytelnościami i procesach egzekucyjnych, przedstawi kluczowe błędy i pułapki, których należy unikać podczas inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Prelegent omówi między innymi:

 • Błędy popełniane przez inwestorów przy zakupie wierzytelności hipotecznych
 • Wskaźniki ryzyka, które często są pomijane lub niewłaściwie oceniane przez inwestorów
 • Jak unikać nadmiernego optymizmu i podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne
 • Skutki prawne i finansowe niewłaściwych inwestycji oraz jak minimalizować straty
 • Wskazówki dotyczące właściwej due diligence i oceny wierzytelności przed inwestycją
 • Najlepsze praktyki i strategie prewencyjne, które pomogą uniknąć nieudanych inwestycji

Prelekcja będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat tego, jak unikać najczęstszych błędów i pułapek podczas inwestowania w wierzytelności hipoteczne. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i uczestnictwa w dyskusji, co pozwoli na wymianę doświadczeń i zdobycie cennych wskazówek bezpośrednio od eksperta.

Tomasz Glapiak

Pan Tomasz Glapiak to doświadczony profesjonalista z branży prawnej, specjalizujący się w egzekucji komorniczej. Przez wiele lat pracował jako komornik, zdobywając niezbędne umiejętności i doświadczenie w obszarze windykacji. Główne obszary ekspertyzy to egzekucja z nieruchomości oraz wierzytelności hipoteczne. Po odejściu z zawodu komornika, Pan Tomasz kontynuuje swoją karierę jako ekspert ds. windykacji oraz konsultant prawny, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z klientami indywidualnymi oraz firmami. Główne obszary zainteresowań to procedury egzekucyjne, negocjacje z dłużnikami oraz strategie odzyskiwania należności. Pan Tomasz jest także aktywnym uczestnikiem konferencji i szkoleń poświęconych tematyce windykacyjnej, gdzie dzieli się swoją wiedzą i praktycznymi doświadczeniami z uczestnikami.

Jacek Kondratowicz

Doradca restrukturyzacyjny, zarządca, syndyk, nadzorca sądowy, likwidator. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Wiele lat pracował jako menager w dużych instytucjach finansowych takich jak BPH S.A., PEKAO S.A., Santander Polska S.A. czy Bank Gospodarstwa Krajowego,kierujący finansowaniem przedsiębiorstw jak również windykacją i restrukturyzacją wierzytelności.Autor publikacji o tematyce upadłościowej i restrukturyzacyjnej i bankowej, prelegent szkoleń z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, bankowego. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu kieruje Fundacją Przedsiębiorczości i Sztucznej Inteligencji w zakresie poszukiwania finasowania firmom znajdującym się procesie szeroko rozumianej restrukturyzacji. Współwłaściciel Kancelarii Doradztwa i Restrukturyzacji sp. z o.o. w Białymstoku zajmującej się obrotem wierzytelnościami.

Mateusz Kaczmarek

Prawnik, specjalista w zakresie obrotu nieruchomościami. Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa nieruchomości zdobył podczas 7-letniej kariery w notariacie. Po odejściu z notariatu wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, wspierając inwestorów w prawnych aspektach obrotu nieruchomościami. Jego "konik" to księgi wieczyste, bezpieczeństwo transakcji i grunty. Właściciel kancelarii prawnych: sekretynieruchomosci.pl oraz prawnikodgruntow.pl. Twórca programu szkoleniowego Akademia Sekretów Nieruchomości. Pomógł klientom przeprowadzić ponad 1000 transakcji, których łączna wartość wynosiła ponad 100 milionów złotych!

Łukasz Łuczyński

Pasjonat skomplikowanych sytuacji prawnych, sprawny negocjator, uwielbiający układać struktury organizacyjno-prawne pod projektowane inwestycje w nieruchomościach. Z długiem zabezpieczonym hipoteką i nieruchomościami związany jest zawodowo od kilkunastu lat – od działek, przez mieszkania i domy, aż po pałace i inne nietypowe rodzaje nieruchomości. Ma ogromny szacunek do swoich klientów i często pomaga – tak po prostu – po ludzku. Jego ulubione powiedzenie: „Daj mi nieruchomość z problemem, a wygeneruję z tego dochód”. Łukasz lubi to co robi, lubi ludzi, lubi dobrą kawę, ale najbardziej lubi, gdy wszystko łączy się w jedną całość. Działa na terenie całego kraju.

Piotr Iwiński

Piotr Iwiński to doświadczony specjalista w branży nieruchomości, znany z pasji do handlu i inwestowania w nieruchomości, zwłaszcza w flipach. Od wielu at aktywnie działa na rynku, specjalizując się w zakupie, renowacji i sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Jego unikalna strategia polega na identyfikowaniu niedocenionych nieruchomości, przeprowadzaniu szybkich i skutecznych renowacji oraz sprzedaży z zyskiem. Piotr dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych inwestowaniu w nieruchomości, inspirując innych do osiągania sukcesów na rynku nieruchomości. Jego profesjonalizm, determinacja i pasja do inwestowania przyciągają zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.

Michał Mikołajczak

Radca prawny, prawnik-praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej banków oraz klientów indywidualnych, specjalizujący się w problematyce prawa bankowego, hipotecznego oraz egzekucyjnego, uczestnik kilkuset postępowań sądowych i egzekucyjnych z udziałem banków, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (m.in. „Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz.”), ceniony i doświadczony trener (ponad 200 przeprowadzonych szkoleń stacjonarnych oraz webinarów w tym m.in. dla Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Wolters Kluwer Polska, Currendy, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach)

Jerzy Sempowicz

Współautor szkolenia z branży nieruchomości. Wynajdywanie i obsługa trudnych nieruchomości. Pasjonat spraw trudnych i niestandardowych rozwiązań stosowanych na rynku nieruchomości. Chemik z wykształcenia i zamiłowania, majsterkowicz, podróżnik, niespokojna dusza. W branży działa od 20 lat, pierwsza nieruchomość na wynajem w 2003 roku. Największy sukces to stworzenie grupy Madom (czynnie działającej). Działa na terenie całej Polski, ściśle współpracując przeszkolonymi uczestnikami (ponad 400 osób).

Marcin Szymocha

Doradca podatkowy nr 12870 prowadzący własną Kancelarię, inwestor w mieszkania na wynajem. Specjalizuje się w opodatkowaniu nieruchomości, zagadnieniach podatku od towarów i usług, obsługuje spory podatkowe, udziela bieżącego wsparcia przedsiębiorcom, przeprowadza weryfikacje ich rozliczeń (audyty podatkowe).

Paweł Szyszko

Przedsiębiorca związany z rynkiem nieruchomości od 2018 roku - przygotowanie i obsługa mieszkań na wynajem dla inwestorów oraz klasyczny obrót nieruchomościami w tym flipów wykończonych pod klucz. Lider regionalnej mazowieckiej grupy absolwentów szkolenia FLIPY 2.0 Filipa Kowarskiego i Kamila Krzywdy. Działa również w segmencie trudnych nieruchomości - udziały, skomplikowane stany prawne i licytacje. Mieszka i działa głównie w Warszawie, ale dzięki rozległym kontaktom realizuje różne projekty w całej Polsce. Prywatnie podróżnik, mąż i ojciec dwójki dzieci.

Marek wiśniowski

Ekspert ds. wierzytelności hipotecznych. Doradza , szkoli, pośredniczy i inwestuje w transakcjach obrotu wierzytelnościami hipotecznymi. Specjalizuję się w kompleksowym reprezentowaniu wszystkich stron procesów egzekucyjnych. Współpracując z doświadczonymi prawnikami, w tym byłymi komornikami oraz naukowcami specjalizującymi się w dziedzinie egzekucji z nieruchomości, skupiam się na efektywnych negocjacjach pomiędzy stronami tych procesów.

Dominika Zawadzka

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w firmach z branży finansowej (windykacja i bankowość), a także na uczelniach wyższych w roli wykładowcy. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym dobrze sprawdzam się wpracy z ludźmi, jako lider, trener, a także coach, zwłaszcza w sytuacji zmian i rozwoju kompetencji. Różnorodne zadania i doświadczenia z różnych ról, trenera, managera, coacha, mediatora, rozwinęły moje kompetencje interpersonalne, dzięki którym potrafię zainspirować iprzekonać innych do nowych idei czy rozwiązań. Potrafię badać potrzeby i godzić interesy różnych stron procesów HR. Dzięki różnorodnemu doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu potrafię zainteresować i zainspirować uczestników szkoleń z różnych obszarów. Dbam by przekazywana wiedza była podana w ciekawy i nieszablonowy sposób używając niestandardowych narzędzi. Umiejętnie buduję zaangażowanie odbiorców i motywuję do rozwoju kompetencji. Efektywnie pracuję indywidualnie ale też lubię pracę zespołową by wspólnie osiągać zamierzone cele. Poza pracą jestem pasjonatką wypraw górskich, na swoim koncie mam dziesięć trzysięczników, a także przekroczoną granicę 4000mnpm

Szczegóły:
Udostępnij: